Editura Hargita Népe

Editura Hargita Népe

Editura Hargita Népe este o instituţie publică de cultură, având ca obiect de activitate editarea, redactarea, difuzarea diferitelor cărţi şi publicaţii periodice, al cotidianului „Hargita Népe”, precum şi organizarea de diferite manifestări socio-culturale şi ştiinţifice.

Editura are sediul în judeţul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, B-dul Timisoarei nr. 4

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Editura Hargita Népe a fost aprobat prin H.C.J.H 114/2009, modificat ulterior prin H.C.J.H 291/2011.

Editura Hargita Népe este o instituţie publică de cultură, care funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr . 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.

Conducerea instituţiei este asigurată de un manager prin încheierea unui contract de management, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea Editurii Hargita Népe, instituţie publică de cultură se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 118/2206 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Judetean Harghita

_______________________________________________________________________________________

INVITAȚIE DE PARTICIPARE în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică de servicii de gestionare publicitară

cod CPV 79341200-8

Depunere oferte 29.03.2016 ora 11:00

Deschiderea ofertelor 29.03.2016 ora 12:00

INVITAȚIE DE PARTICIPARE în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică de servicii prestate de autori

cod CPV 92312210-6

Depunere oferte 29.03.2016 ora 11:00

Deschiderea ofertelor 29.03.2016 ora 12:00

INVITAȚIE DE PARTICIPARE în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică de servicii de dactilografiere, de prelucrare de text și de tehnoredactare computerizată

cod CPV 79550000-4

Depunere oferte 29.03.2016 ora 11:00

Deschiderea ofertelor 29.03.2016 ora 12:00

_______________________________________________________________________________________

Evaluării managementului aferent anului 2015 și semestrul I din anul 2016 al Editurii Hargita Népe